Vedtægter

 

Bakkedraget vedtægter finder du i nedenstående link

Beskæring og klipning af hække og træer m.m. Samt parkering og rengøring langs vejene i Bakkedraget.

 

1) Vejene er 6 meter brede, men det er kun de 4 meter i midten der er asfalteret, resten af vejarealet er udlagt vejrabat i begge

sider af vejen .

 

2) Rabatterne skal henligge som græsareal, eller belægning af perlesten, knust granit eller lign., bortset fra indkørsler,

der kan udføres med fast belægning

 

3) Rabatterne skal være farbare, hvilket indebærer at der ikke må ligge sten, byggematerialer eller andet der kan hindre

færdsel.

 

4) Hække og anden beplantning skal klippes til skel, og må ikke stikke ud over vejarealet.

 

5) Frihøjden på beplantningen skal. være 4 meter, så store vogne, der er så højde som loven tillader, kan køre uhindret

 

6) Grundejeren har pligt til at renholde vejarealet ud for sin grund

 

7) Hver grund skal min. have 2 parkeringspladser

 

8) Rabatten skal være under skel

 

9) Max. hastighed på vejene er 30 km i timen

 

Copyright © All Rights Reserved